Alice Garpenschöld
HAR JAG PMS/PMDS?
PMS och PMDS – Vad är vad?

Som vi redan varit inne på är symtomen vid PMDS cykliska och långt svårare än de som uppstår vid PMS. De kan vara såväl psykiska som fysiska och smyga sig på gradvis dagarna innan menstruation, men vissa kan även uppleva besvär under ägglossning. Om du länge haft återkommande besvär dagarna innan mens, som sedan ebbat ut efter att mensen startat är det sannolikt att du drabbats av PMDS. I synnerhet om du känt att det haft en negativ inverkan på din prestationsförmåga och livskvalitet i stort. Här bör man ha i åtanke att även PMS kan påverka humör och psyke – så vad skiljer de båda diagnoserna åt?

Det här är PMS

PMS som begrepp kan kännas relativt etablerat. Så är det också ganska vanligt och rymmer ett flertal olika symtom, som kan skilja sig åt från månad till månad. Gemensamt för de flesta som lider av PMS är en påtaglig humörförändring tillsammans med andra fysiska besvär dagarna före menstruation, som oftast går över av sig själv och inte kräver någon behandling med läkemedel.

Vanliga tecken på PMS

 • Trötthet och minskad energi
 • Humörsvängningar
 • Nedstämdhet
 • Ökad irritation
 • Ökad gråtmildhet
 • Svullnad
 • Spänningar bröst
 • Ökad hunger/sötsug
 • Led- och huvudvärk

Tänk på att kraftig PMS kan vara ett tecken PMDS. Jämför därför de olika symtomen noga. Det är också viktigt att förstå att problemen kan upplevas väldigt olika på individnivå.

Det här är PMDS

Den största skillnaden mellan PMS och PMDS, som också bör vara en varningsklocka är de psykiska besvären, som brukar vara mer uttalade och tenderar att påverka din vardag i stor utsträckning. Som vi redan konstaterat är PMDS dock inte en psykisk sjukdom, utan ett allvarligt hormonellt tillstånd. Som drabbad kan du känna stark ångest och oro eller brottas med nedstämdhet, vilket komplicerar saken då symtomen påminner om de vanligaste tecknen på depression, men är cykliska.

”PMS och den svårare varianten PMDS kan börja tidigt, men det kan ta tid innan man kopplar ihop det med menscykeln.” 

Marie Bixo, professor i obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet

I början av menscykeln är symtomen som regel obefintliga eller lindriga, för att sedan öka med minst 50 procent från ägglossningen, menscykelns andra fas. För att diagnostiseras med PMDS, brukar man tala om så kallade (K) Kardinalsymtom, där du som drabbad bör lida av minst ett. Med det sagt är det viktigt att poängtera att de kliniskt bevisade symtomen utgör en del av ett långt mer komplicerat tillstånd. I egenskap av den som känner dig bäst behöver du därför ta kroppens signaler på fullaste allvar om du upplever att dina symtom är cykliska och så påfrestande att de påverkar din vardag. Detta genom att dokumentera dina symtom och söka hjälp.

(K) Kardinalsymtom = De huvudsakliga symtom som karakteriserar en sjukdom. Inom PMDS är Kardinalsymtomen fyra stycken:

 1. Nedstämdhet/hopplöshet
 2. Ångest/oro
 3. Uttalade humörsvängningar
 4. Uttalad och ihållande ilska eller irritabilitet


Vanliga symtom PMDS

 • (K) Extrema humörsvängningar
 • (K) Ångest
 • (K) Depression och nedstämdhet
 • (K) Sömnproblem
 • (K) Irritabilitet
 • (K) Oro och spänning i kroppen
 • Panikattacker
 • Kontrollförlust
 • Ökad gråtmildhet
 • Aggressivitet
 • Lättare att bli överväldigad
 • Tankar på självskada eller självmordstankar
 • Samma fysiska symptom som vid PMS: Spända bröst. svullnad, huvudvärk, ledvärk, viktuppgång


Ytterligare symtom

 • Trötthet/bristande energi
 • Minskat intresse för dagliga aktiviteter
 • Svårigheter i sociala sammanhang
 • Koncentrationssvårigheter
 • Ökad matlust/sötsug
 • Försämrad motorik: Som i att snubbla eller tappa saker
Har du PMS eller PMDS?

Misstänker du att du lider av PMS eller PMDS? Då bör du så snart som möjligt börja dokumentera dina symtom. Det gör du enklast genom att föra dagliga anteckningar över dina symtom under minst två menscykler i följd, via exempelvis en app eller ett så kallat skattningsschema. Då blir det också enklare att fastställa om du har PMS eller PMDS och påbörja eventuell medicinering. Detta eftersom det i dagsläget inte går att ställa diagnos med hjälp av traditionell provtagning via blod, saliv eller hormoner. Det spelar ingen roll var i menstruationscykeln du befinner dig, huvudsaken är att du kommer igång och bokför dina upplevelser, förslagsvis vid slutet av din dag. Här har vi samlat två smidiga sätt att göra det på. Välj den metod som passar dig bäst och ladda ned appen redan idag!


PMDD Symptom Tracker App

Instruktion PMDD Symptom Tracker Pdf
För Apple
För Android


Period Tracker App
För Apple
För Android


Du ska givetvis söka professionell hjälp om du känner allt för stor oro eller om läget är allvarligt eller akut. Läs mer om att söka hjälp och stöd här.

Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress och få de senaste nyheterna från PMS-förbundet.